ПОЛОЖЕННЯ про гарантію та повернення товару по рекламації
 
ГАРАНТІЙНІ ЗАБОВЯЗАННЯ НА ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Гарантія – це надбане Покупцем при підписанні  Договору право  на безоплатну заміну запасної частини (далі - Товару),  який визнано таким, що не відповідає технічним вимогам виробника внаслідок  виробничого дефекту.

2. ГАРАНТІЙНІ УМОВИ
2.1. Гарантійний строк на Товари для вантажних автомобілів складає (з дня реалізації Продавцем) :
 
Водяні радіатори охолодження 18 місяців
Водяні насоси охолодження 6 місяців
Насоси та циліндри підйому кабіни 6 місяців
Комплектуючі двигуна 12 місяців
Запчастини кузова 14 календарних днів
Оптика 14 календарних днів
 
2.2. Гарантійні зобов’язання Продавця  виконуються за дотримання Покупцем наступних вимог:
2.2.1.  Надання документу, який підтверджує придбання даного Товару у  Продавця.
2.2.2. Надання замовлення-наряду на монтаж Товару на автомобіль на СТО.
2.2.3. Надання технічного висновку СТО про  непрацездатність (дефектність) Товару.
2.2.4. Експлуатації автомобіля належним чином,  без експлуатаційних перевантажень.
2.2.5. Обслуговування автомобіля відповідно до рекомендацій виробника.
2.3. Гарантія на Товар не поширюється в разі:
2.3.1. Нормального зношення Товару.
2.3.2. Пошкодження Товару  внаслідок ДТП або недбайливої експлуатації.
2.3.3. Пошкодження, в тому числі, підвіски і рульового управління, які виникли   внаслідок неналежної експлуатації.
2.3.4. Шуму (скрипу) гальм.
2.3.5. Зовнішніх пошкоджень Товарів, які є приладами освітлення.
2.3.6. Дефектів, несправностей або корозії Товару, що виникли внаслідок впливу промислових і хімічних викидів, кислотного або лужного забруднення повітря, рослинного соку, продуктів життєдіяльності птахів і тварин, хімічних активних речовин, у тому числі, таких, що застосовуються для боротьби проти  обледеніння доріг, природних явищ (град, блискавка і т.д.)
2.3.7. Відсутності у замовленні-наряді на монтаж Товару на автомобіль відмітки про проведення робіт, які пов’язані, в тому числі, з обов’язковою заміною інших деталей, без чого Товар може вийти з ладу.
2.3.8. Гарантія не поширюється на витратні запасні частини і матеріали (масла, фільтри, кузовні запчастини.) Цей вид товару перевіряється на його цілісність і придатність для використання в момент отримання.
2.3.9. Гарантія не поширюється на оптику і обмежується фактом придатності для використання на момент монтажу. 
 
3. ПОРЯДОК ВИСУНЕННЯ ГАРАНТІЙНИХ ПРЕТЕНЗІЙ
3.1. Покупець вправі вимагати заміни Товару в період дії гарантійного строку при дотриманні умов даного Положення.
3.2. Покупець інформує Продавця про настання гарантійного випадку в будь-якій зручній для нього формі.
3.3. Для розгляду гарантійної претензії Покупець надає документи згідно з п.2.2 даного Положення разом з Товаром та пакуванням.
3.4. Строк розгляду гарантійної претензії складає 14 (чотирнадцять) календарних днів з моменту отримання усіх матеріалів.
3.5. Продавець має право провести незалежну експертизу несправного (дефектного) Товару у разі незгоди з технічним висновком СТО, яке його надало.

4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВЯ’ЗАНЬ
4.1. Продавець вивчає усі надані матеріали та  інформує  Покупця  про порядок гарантійної заміни або про відмову в визнанні гарантійного випадку із обґрунтуванням такого рішення.
4.2. У разі прийняття рішення про задоволення гарантійної претензії, Продавець інформує про це  Покупця  і поставляє  Товар  на заміну дефектного впродовж 7 (семи) календарних днів.
4.3. При неможливості поставити Товар на заміну дефектного, Продавець повертає Покупцю фактично сплачену вартість Товару за накладною повернення.
4.4. В період розгляду Продавцем гарантійного випадку на Товар, придбання Покупцем аналогічного Товару в третіх осіб не є підставою для повернення йому грошових коштів, навіть при подальшому визнанні Продавцем  гарантійного випадку.
4.5. При задоволенні гарантійної претензії відповідальність Продавця обмежується виключно вартістю Товару.

5. ВИМОГИ ЩОДО ПОВЕРНЕНОГО ТОВАРУ
5.1. Товар приймається в початковій упаковці, незалежно від причини повернення.
5.2. Упаковка не повинна бути брудною, пошкодженою, зі сторонніми написами.
5.3. До товару обов’язково повинні надаватися документи на повернення (Накладна-повернення)  та вказуватися причина повернення/рекламації.
5.4. Покупець зобов’язаний повідомити менеджерів ТОВ «Дані-Партс» про повернення та надати товарно-транспортну накладну (ТТН) з поверненням.
5.5. У разі, якщо доставка не оплачена відправником, ТОВ «Дані-Партс» залишає за собою право не забирати товар у перевізника до моменту його оплати або ж зарахувати транспортні витрати до дебіторської заборгованості Покупця (за умови, якщо товар не бракований).

6. ПОВЕРНЕННЯ ОПЛАТИ ЗА ТОВАР
6.1. Кошти повертаються Покупцеві у 3-денний термін з моменту отримання товару на склад Продавця, за умови дотримання умов повернення, описаних вище.

7. ШТРАФНІ САНКЦІЇ
7.1. У разі повернення не ушкодженого, придатного для використання товару після сплину 14-денного терміну з дня придбання, Покупець зобов’язується сплатити штраф у розмірі 10% від вартості товару. (Заборгованість Покупця буде списана у розмірі 90% вартості товару, що обумовлено втраченим заробітком через відсутність відповідного товару на складі продавця).
7.2. У разі повернення з протермінуванням більше 30 календарних днів, Покупець зобов’язується сплатити штраф у розмірі 30% від вартості товару.
7.3. ТОВ «Дані-Партс» залишає за собою право відмовити у прийнятті поверненого товару, якщо товар був повернений з порушенням цього гарантійного договору.